extend your senses
KOS
Řada TR141Ex
ATEX zóna II

Řada TR141Ex
ATEX zóna II

TR 141 Ex, TR141Ex

Řada TR141Ex
ATEX zóna II
Na dotaz

BBB

--%>

Snímače teploty TR141Ex jsou konstruovány tak, aby vyhověly požadavkům norem ČSN EN 60079-0:2013+A11:2014, ČSN EN 60079-7:2016 a ČSN EN 60079-31:2014 v platném znění. Snímače teploty označené na typovém štítku II3G Ex ec IIC T6…T2 Gc a II3D Ex tc IIIC T60°C…230°C Dc je možné použít v prostorech s nebezpečím výbuchu – skupina zařízení II, zóna 2 a zóna 22.

Snímače teploty pracují na principu definované závislosti změny vlastnosti čidla na změně teploty. Nejsou schopny vytvářet jiskry, oblouky nebo vysoké povrchové teploty. Teplotní rozsah použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je omezen dle izolace použitého kabelu a konkrétně specifikován v návodu na použití --- stanovený rozsah měření nesmí být ani krátkodobě překročen. Přívodní kabel může mít vnější izolaci z PVC, silikonovou anebo PTFE (teflonovou) a může být buď stíněný anebo nestíněný.

Snímače vyhovují podle ČSN EN 60529, v platném znění, stupni ochrany IP65 pro provedení s kabelem s PTFE (teflonovou) izolací a IP 67 pro ostatní přívodní kabely. Snímače teploty jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

  • Řada snímačů teploty TR141Ex – Snímače je možné použít pro měření povrchové teploty pevných látek s hladkým povrchem. Jsou tvořeny kovovým měřícím pouzdrem ve tvaru 4hranu, ve kterém je umístěno čidlo teploty a přívodním kabelem. Kovové pouzdro snímače může být z nerezové oceli třídy DIN 1.4301 anebo slitiny hliníku (duralu). Součásti pouzdra je montážní otvor umožňující připevnění snímače na měřený povrch. Zapojení snímačů může být 2vodičové, 3vodičové nebo 4vodičové. Přívodní kabel může mít vnější izolaci z PVC, silikonovou nebo PTFE (teflonovou) a je buď stíněný anebo nestíněný. V případě stíněných přívodních kabelů není stínění spojeno s pouzdrem, ani s čidlem teploty. Celkovou délku pouzdra je možné volit od 40 do 60 mm v závislosti na provedení pouzdra snímače a typu přívodního kabelu.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE
Na výrobek vydává firma SENSIT s.r.o.  EU Prohlášení o shodě vydané podle zákona č. 90/2016 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výrobek splňuje požadavky následujících směrnic a vládních nařízení:

  • Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU implementovanou do právního řádu České republiky nařízením vlády č. 116/2016 Sb. v platném znění.
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU implementovanou do právního řádu České Republiky nařízením vlády č. 481/2012 Sb., v platném znění

Prohlášení je vydáno na základě následujících certifikátů, vydaných Fyzikálně technickým zkušebním ústavem Ostrava – Radvanice:

  • TR141Ex Certifikát č. FTZÚ 16 ATEX 0145X

Kalibrace - všechny snímače teploty prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii v platném znění. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025, v platném znění) nebo v AKL.

Technické parametry

SnímačTR0141Ex
Standardní typy čidel*všechny typy
(Pt 100, Pt 1000, Ni 1000, Ni 10000,Ni 2226=T1, NTC, PTC, KTY, TSiC, DALLAS, TC K, TC J, TC T a jiné)  
Měřící rozsah

Y --- T2: - 40 °C  ≤ Ta ≤ 230 °C   kabel PTFE (teflon)
T3: - 30 °C ≤ Ta ≤ 180 °C   kabel SILIKON
T5: - 20 °C ≤ Ta ≤ 95 °C   kabel PVC do 105 °C
T6: - 20 °C ≤ Ta ≤ 60 °C   kabel PVC

Doporučený / maximální DC měřící proud

1 mA / 3 mA pro snímače s čidlem Pt 100
0,5 mA / 1,5 mA pro snímače s čidlem Pt 500
0,3 mA / 0,8 mA pro snímače s čidlem Pt 1000
0,3 mA / 1 mA pro ostatní čidla 

Doporučený / maximální DC příkon čidla0,05 mW / 1 mW pro snímače s čidlem NTC 20 kΩ  
Třída přesnostiNi čidla: tř. B,Δt = ± (0,4 + 0,007|t|), pro t≥ 0;Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dke ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 °C až 70 °C
Zapojení snímačů2vodičové, 3vodičové, 4vodičové
Izolační odpormin. 200 MΩ při 500 V DC, při teplotě 15 až 35 °C, max. relativní vlhkost 80 %
Elektrická pevnost
1 000 V DC po dobu 1 s, při teplotě 15 až 35 °C,
max. relativní vlhkost 80 % v souladu s článkem 6.8.1 dle ČSN EN 60079-15, v platném znění
Stupeň krytíIP 67 pro kabely PVC a SILIKON v souladu s ČSN EN 60529, v platném znění
IP 65 pro kabely PTFE (teflon) v souladu s ČSN EN 60529, v platném znění
Typy přívodních kabelů a jejich teplotní odolnost- 50 až 200 °C MCBE-AFEP, 2 x 0,34 a 4 x 0,15 mm2, SILIKON
- 40 až 105 °C FLRYWYW, 2 x 0,35 a 4 x 0,35 mm2, PVC do 105 °C
- 30 až 80 °C LiYCY 2 x 0,34 mm2, PVC
- 50 až 260 °C PTFE
Hmotnost kabeludle délky a typu kabelu, min. 0,15 kg

*) Vybrané technické parametry pro termočlánkové čidla (přívodní vodiče, rozsah krytí, apod.) se mohou lišit dle typu.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Řada TR141Ex
Základní rozměr 4hranu 12 x 8 mm
Vnitřní průměr pouzdra v místě utěsnění kabelu 4,5 mm až 6 mm
Délka pouzdra 40 až 60 mm
Materiál pouzdra nerezová ocel DIN 1.4301, dural
Doba odezvy
(na hladkém povrchu bez pasty)

nerezová ocel DIN 1.4301 τ0,5 ≤ 10 s
dural τ0,5 ≤ 8 s

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Rozměrový náčrt

Schéma zapojení

Modifikace

  • délka pouzdra snímače
  • možnost zapouzdření dvou snímacích prvků
  • třída přesnosti A (s výjimkou čidel Ni 10000/5000, Ni 10000/6180, T1 = Ni 2226, termistor NTC 20 kΩ)

Soubory ke stažení

014_09_cz_2023.pdf 014_09_cz_2023.pdf

Související produkty

SNÍMAČE TEPLOTY SE STONKEM A HLAVICÍ DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ

Detail Detail

SNÍMAČE TEPLOTY SE STONKEM A HLAVICÍ DO VÝBUŠNÉHO PROSTŘEDÍ S RYCHLOU ODEZVOU

Detail Detail
1
 
2
 
3
*
 
4
*

KONTAKT

SENSIT s.r.o.

Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


+420 571 625 571

7252e0ea-485a-4b71-8b29-c9a526fa5b69

NEWSLETTER

Zasílání novinek a informací
o produktech na Váš email.

© Copyright 2022 společnost SENSIT s.r.o. | Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | +420 571 625 571 | 9cbbdb0c-6fc2-4a49-b13b-47c6bdfe31e0
Užití obsahu stránek je bez souhlasu autora zakázáno. Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.
...