extend your senses
O nás

Systém řízení společnosti

Společnost SENSIT s.r.o. má vybudován integrovaný systém řízení, který využívá pro dosažení svého poslání a své vize. Tento systém je neustále zdokonalován.

Systém řízení kvality byl certifikován v roce 2004. V průběhu roku 2007 a 2008 byly do systému řízení společnosti implementovány prvky ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V roce 2007 byl společnosti SENSIT s.r.o. také vydán certifikát o systému managementu jakosti potvrzující způsobilost společnosti provádět prohlašování shody s typem založené na zabezpečování kvality výroby měřidel podle přílohy č. 2, modulu D, nařízení vlády 120/2016 (v souladu s MID). Způsobilost pro prohlašování shody je notifikovanou osobou prověřována 1 x ročně. 
 

Kvalita

 • U všech výrobků uváděných na trh jsou splněny požadavky zákona 22/1997 Sb. v platném znění a navazujících nařízení vlády č. 118/2016, 117/2016, a 116/2016 v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady týkající se požadavků na elektrickou bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 • Byla přijata opatření, kterými je zajištěna shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, deklarovanými technickými parametry a požadavky v objednávce.
 • Prověřování způsobilosti našich dodavatelů z hlediska kvality a dodržování zákonných ustanovení je základní podmínkou dosažení vysoké technické úrovně a spolehlivosti našich výrobků.

Ochrana životního prostředí

Vedení společnosti si zároveň uvědomuje, že ekologickým přístupem k výrobě určuje postavení firmy na trhu a její vztah ke konkurenci.

Environmentální politika společnosti:

Smyslem závazku vedení společnosti v oblasti environmentu je neustálé zlepšování systému řízení společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí a tím i neustálé snižování negativních dopadů činností společnosti, výrobků a služeb na životní prostředí.

Společnost se zavazuje:

 • dodržovat platnou legislativu a požadavky všech zainteresovaných stran
 • neustále snižovat negativní vlivy činnosti společnosti na životní prostředí při použití nejlepších

dostupných a ekonomicky únosných technologií

 • snižovat materiálovou a energetickou náročnost výroby
 • uplatňovat environmentální přístup ve všech oblastech své činnosti
 • zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí, o dopadech činností společnosti na životní prostředí
 • k poskytování relevantních informací všem zainteresovaných stranám

Minimalizujeme odpad vlastní činností na životní prostředí

 • třídíme veškeré odpady ve výrobě i v kanceláři. Jsme zapojeni do projektu „Zodpovědná firma“ realizovaného společností EKO-KOM a.s.
 • jako výrobci elektrozařízení jsme zapojeni do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL
 • máme uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.
 • minimalizujeme množství obalů, používáme obaly, které neobsahují nebezpečné látky
 • plníme požadavky stanovené NV č. 481/2012 Sb. v platném znění, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES)2011/65/ES (RoHS 2) a 2015/863/EU (RoHS 3)
 • plníme požadavky Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH

HANNOVER MESSE 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Mezinárodní strojírenský veletrh HANNOVER MESSE 2022, který se uskuteční v termínu 30.5. - 2.6.2022 v Hannoveru. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 11, na stánku č. B55.

Čtěte více

Fanda Haman

Ing. František „Fanda“ Haman, zakládající člen společnosti SENSIT, nás opustil.

Čtěte více
22. 5. 2022

AMPER 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali k tradičnímu přátelskému setkání na veletrhu AMPER 2022, který se uskuteční v termínu 17. - 20.5.2022 v Brně. Těšíme se na Vás v pavilonu V, na stánku č. 4.11.

Čtěte více
2. 5. 2022

Snímače teploty do výbušného prostředí

Rozšířili jsme náš sortiment snímačů teploty do výbušného prostředí. Do výbušného prostředí nabízíme snímače teploty s hlavicí a kabelové snímače. U kabelových snímačů teploty nově naleznete příložný snímač teploty TR 141Ex.

Čtěte více
28. 2. 2022

Metrologie a kalibrace

Společnost SENSIT s.r.o. disponuje vlastní kalibrační laboratoří, ve které jsme schopni kalibrovat snímače teploty v rozsahu -40 °C až 600 °C. Naše měřidla jsou přímo navázány na etalony ČMI (Český metrologický institut).

Čtěte více
21. 3. 2022

Veletrhy 2022

Rok 2022 je již v plném proudu, a tak bychom Vás rádi informovali, na kterých veletrzích se v letošním roce můžeme potkat.

Čtěte více
7. 2. 2022

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za skvělou spolupráci v letošním roce a těšíme se, že v ní i nadále budeme pokračovat.

Čtěte více
14. 12. 2021

Konference Rail Business Days 2021

Konference RAIL BUSINESS DAYS 2021 -  V termínu od 22. do 24 listopadu jsme se účastnili konference Rail business days v Praze. Konference byla věnována kolejové dopravě, její budoucnosti, bezpečnosti a představily se hlavní plánované projekty.

Čtěte více
13. 12. 2021

24. konference Klimatizace a větrání 2021

V Praze proběhla 20. a 21. října 24. konference Klimatizace a větrání 2021, které jsme se účastnili jako partneři. Sledujeme nové trendy v oblasti klimatizací a vytápění.

Čtěte více
8. 11. 2021

Host Milano 2021

Vážení přátelé, po dlouhé odmlce bychom Vás velmi rádi pozvali na veletrh HOST Milano 2021.

Čtěte více
12. 10. 2021

SNÍMAČE TEPLOTY S PLASTOVOU HLAVICÍ

Snímače teploty s plastovou hlavicí nabízíme v několika variantách: do interiéru, pro venkovní prostředí, se stonkem a příložné.

Čtěte více
5. 10. 2021

Railway News 2021

Co nového se děje ve světě kolejového průmyslu? ... koukněte na nové vydání magazínu Railway News ... zajímavá je především strana 8 :)

Čtěte více
17. 9. 2021

Kabelové snímače teploty

Kabelové snímače teploty v různém provedení

Čtěte více
23. 8. 2021

SENSIT - Celozávodní dovolená 2021

Celozávodní dovolená 2021

Čtěte více
1. 7. 2021

Psali o nás v iDNES

Snímače SENSIT jíž více než 30 let.

Čtěte více
18. 6. 2021

Je to přesně 30 let...

Vážení obchodní přátelé, právě dnes, 7.6.2021, je to přesně 30 let od založení společnosti SENSIT s.r.o., a tak symbolicky pozvedáme číše a připíjíme na další desítky let.

Čtěte více
7. 6. 2021

INOVACE SPÍNAČE TEPLOTY

Došlo k další inovaci elektronického spínače teploty.

Čtěte více
28. 4. 2021

VESELÉ VELIKONOCE

Rádi bychom Vám popřáli krásné Velikonoce a bohatou pomlázku. 

Čtěte více
31. 3. 2021

NOVÁ BÍLÁ KRABIČKA

Všechny snímače v interiérovém provedení v designu SENSIT nabízíme v bílé barvě.

Čtěte více
22. 3. 2021

NOVÝ WEB PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA

Jsme velmi rádi, že jsme došli k tomuto kroku a sjednotili design webů naší společnosti. 

Čtěte více
14. 1. 2021

KONTAKT

SENSIT s.r.o.

Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


+420 571 625 571

ba0b78f6-3660-4c95-bbda-f6f2fc0cefa7

NEWSLETTER

Zasílání novinek a informací
o produktech na Váš email.

© Copyright 2022 společnost SENSIT s.r.o. | Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | +420 571 625 571 | 61d1a308-b3ba-45c2-8e6f-5c3d2422820a
Užití obsahu stránek je bez souhlasu autora zakázáno. Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.
...