extend your senses
KOS
O nás

Systém řízení společnosti

Společnost SENSIT s.r.o. má vybudován integrovaný systém řízení, který využívá pro dosažení svého poslání a své vize. Tento systém je neustále zdokonalován.

Systém řízení kvality byl certifikován v roce 2004. V průběhu roku 2007 a 2008 byly do systému řízení společnosti implementovány prvky ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V roce 2007 byl společnosti SENSIT s.r.o. také vydán certifikát o systému managementu jakosti potvrzující způsobilost společnosti provádět prohlašování shody s typem založené na zabezpečování kvality výroby měřidel podle přílohy č. 2, modulu D, nařízení vlády 120/2016 (v souladu s MID). Způsobilost pro prohlašování shody je notifikovanou osobou prověřována 1 x ročně. 
 

Kvalita

 • U všech výrobků uváděných na trh jsou splněny požadavky zákona 22/1997 Sb. v platném znění a navazujících nařízení vlády č. 118/2016, 117/2016, a 116/2016 v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady týkající se požadavků na elektrickou bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 • Byla přijata opatření, kterými je zajištěna shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, deklarovanými technickými parametry a požadavky v objednávce.
 • Prověřování způsobilosti našich dodavatelů z hlediska kvality a dodržování zákonných ustanovení je základní podmínkou dosažení vysoké technické úrovně a spolehlivosti našich výrobků.

Ochrana životního prostředí

Vedení společnosti si zároveň uvědomuje, že ekologickým přístupem k výrobě určuje postavení firmy na trhu a její vztah ke konkurenci.

Environmentální politika společnosti:

Smyslem závazku vedení společnosti v oblasti environmentu je neustálé zlepšování systému řízení společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí a tím i neustálé snižování negativních dopadů činností společnosti, výrobků a služeb na životní prostředí.

Společnost se zavazuje:

 • dodržovat platnou legislativu a požadavky všech zainteresovaných stran
 • neustále snižovat negativní vlivy činnosti společnosti na životní prostředí při použití nejlepších

dostupných a ekonomicky únosných technologií

 • snižovat materiálovou a energetickou náročnost výroby
 • uplatňovat environmentální přístup ve všech oblastech své činnosti
 • zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí, o dopadech činností společnosti na životní prostředí
 • k poskytování relevantních informací všem zainteresovaných stranám

Minimalizujeme odpad vlastní činností na životní prostředí

 • třídíme veškeré odpady ve výrobě i v kanceláři. Jsme zapojeni do projektu „Zodpovědná firma“ realizovaného společností EKO-KOM a.s.
 • jako výrobci elektrozařízení jsme zapojeni do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL
 • máme uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.
 • minimalizujeme množství obalů, používáme obaly, které neobsahují nebezpečné látky
 • plníme požadavky stanovené NV č. 481/2012 Sb. v platném znění, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES)2011/65/ES (RoHS 2) a 2015/863/EU (RoHS 3)
 • plníme požadavky Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH

Pozvánka na Sensor + Test 2024

Stavte se za námi do Norimberku na veletrh SENSOR + TEST 2024!

Čtěte více

Exkurze pro Klub nadaných dětí

S našimi snímači i jejich výrobou se přišly seznámit děti z Klubu nadaných dětí.

Čtěte více
15. 5. 2024

Květnová odstávka

Z technických důvodů bude firma SENSIT ve dnech 2. - 3. 5. 2024 uzavřena.

Čtěte více
26. 4. 2024

Pozvánka na Hannover Messe 2024

Zveme vás na jeden z nejvýznamnějších a největších průmyslových veletrhů na světě - Hannover Messe!

Čtěte více
9. 4. 2024

Velikonoce 2024

Přejeme pohodové velikonoční svátky, bohatou pomlázku a krásné jarní dny!

Čtěte více

Pozvánka na Amper 2024

Přijměte pozvání na AMPER 2024! Od 19. do 21.3. 2024 nás najdete na výstavišti v Brně v pavilonu V na stánku č. V.02, připravené na další nové výzvy!

Čtěte více
11. 3. 2024

Pozvánka na Aquatherm 2024

Zveme vás na největší veletrh technického zařízení budov v ČR - Aquatherm Praha® 2024, který se koná 5. - 8. 3. 2024 v PVA EXPO Praha.

Čtěte více
19. 2. 2024

Převodníky teploty

Přenášejte informaci o teplotě na desítky až stovky kilometrů díky převodníkům teploty!

Čtěte více
2. 2. 2024

Veletrhy 2024

Na kterých veletrzích v roce 2024 se s námi můžete potkat?

Čtěte více
24. 1. 2024

Kombinované snímače do interiéru i exteriéru

Mějte kvalitu vzduchu pod kontrolou s našimi kombinovanými snímači!

Čtěte více
12. 1. 2024

PF 2024

Přejeme Vám krásné Vánoce prožité ve zdraví a pohodě a vše nejlepší do nového roku.

Čtěte více
13. 12. 2023

Vaše měřidla v našich rukou

Využijte naše Autorizované metrologické středisko pro kalibraci měřidel. Kalibrujeme snímače teploty v rozsahu -40 °C až 600 °C.

Čtěte více
2. 11. 2023

Jaký byl HOST Milano 2023?

Podívejte se, jak probíhal Host Miláno 2023 u nás na stánku i mimo něj.

Čtěte více
5. 10. 2023

Sdílíme své zkušenosti

Chcete vědět více o měření teploty i o pravidlech a zásadách aplikace snímačů teploty? Nabízíme školení i zaslání konstrukční příručky.

Čtěte více
26. 9. 2023

Pozvánka na HOST Milano 2023

Zveme Vás na jeden z nejvýznamnějších mezinárodních veletrhů v oblasti gastronomie, hotelnictví a profesionálního pohostinství - HOST Milano, který se koná 13. - 17. října 2023.

Čtěte více

100% výstupní kontrola

Všechny snímače, které opustí bránu SENSITu, projdou výstupní kontrolou, abychom vám je dodali v garantované kvalitě a byl na ně 100% spoleh.

Čtěte více

Snímače teploty s plastovou hlavicí

Jedinečný design plastových hlavic z dílny našich techniků vám umožní měřit teplotu v interiérech, venkovním prostředí, v průmyslových areálech, uvnitř i vně potrubí, ve vzduchotechnických kanálech.

Čtěte více
29. 8. 2023

Kabelové snímače pro měření teploty

Potřebujete změřit teplotu i v obtížně dostupných místech? Máme pro vás ucelenou řadu kabelových snímačů nejrůznějších tvarů s průměrem pouzdra od 1 mm.

Čtěte více

Bezdrátové rádiové snímače se softwarem zdarma

Měřte bez drátů pomocí Bezdrátových rádiových snímačů! Software pro spárování snímačů s GSM bránou je k dispozici ZDARMA.

Čtěte více
12. 7. 2023

Celozávodní dovolená 2023

Rádi bychom Vám oznámili, že ve dnech 24. 7. až 4. 8. 2023 bude společnost SENSIT s.r.o. uzavřena z důvodu celozávodní dovolené.

Čtěte více
15. 6. 2023

KONTAKT

SENSIT s.r.o.

Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


+420 571 625 571

60e2d555-a87b-409a-bb2f-9d9283d5eaf8

NEWSLETTER

Zasílání novinek a informací
o produktech na Váš email.

© Copyright 2022 společnost SENSIT s.r.o. | Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | +420 571 625 571 | 668b0d77-5308-4929-8a02-15771036ed31
Užití obsahu stránek je bez souhlasu autora zakázáno. Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.
...