extend your senses
KOS
O nás

Systém řízení společnosti

Společnost SENSIT s.r.o. má vybudován integrovaný systém řízení, který využívá pro dosažení svého poslání a své vize. Tento systém je neustále zdokonalován.

Systém řízení kvality byl certifikován v roce 2004. V průběhu roku 2007 a 2008 byly do systému řízení společnosti implementovány prvky ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V roce 2007 byl společnosti SENSIT s.r.o. také vydán certifikát o systému managementu jakosti potvrzující způsobilost společnosti provádět prohlašování shody s typem založené na zabezpečování kvality výroby měřidel podle přílohy č. 2, modulu D, nařízení vlády 120/2016 (v souladu s MID). Způsobilost pro prohlašování shody je notifikovanou osobou prověřována 1 x ročně. 
 

Kvalita

 • U všech výrobků uváděných na trh jsou splněny požadavky zákona 22/1997 Sb. v platném znění a navazujících nařízení vlády č. 118/2016, 117/2016, a 116/2016 v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady týkající se požadavků na elektrickou bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu a bezpečnost při použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. 
 • Byla přijata opatření, kterými je zajištěna shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, deklarovanými technickými parametry a požadavky v objednávce.
 • Prověřování způsobilosti našich dodavatelů z hlediska kvality a dodržování zákonných ustanovení je základní podmínkou dosažení vysoké technické úrovně a spolehlivosti našich výrobků.

Ochrana životního prostředí

Vedení společnosti si zároveň uvědomuje, že ekologickým přístupem k výrobě určuje postavení firmy na trhu a její vztah ke konkurenci.

Environmentální politika společnosti:

Smyslem závazku vedení společnosti v oblasti environmentu je neustálé zlepšování systému řízení společnosti se zaměřením na ochranu životního prostředí a tím i neustálé snižování negativních dopadů činností společnosti, výrobků a služeb na životní prostředí.

Společnost se zavazuje:

 • dodržovat platnou legislativu a požadavky všech zainteresovaných stran
 • neustále snižovat negativní vlivy činnosti společnosti na životní prostředí při použití nejlepších

dostupných a ekonomicky únosných technologií

 • snižovat materiálovou a energetickou náročnost výroby
 • uplatňovat environmentální přístup ve všech oblastech své činnosti
 • zvyšovat povědomí zaměstnanců o ochraně životního prostředí, o dopadech činností společnosti na životní prostředí
 • k poskytování relevantních informací všem zainteresovaných stranám

Minimalizujeme odpad vlastní činností na životní prostředí

 • třídíme veškeré odpady ve výrobě i v kanceláři. Jsme zapojeni do projektu „Zodpovědná firma“ realizovaného společností EKO-KOM a.s.
 • jako výrobci elektrozařízení jsme zapojeni do kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL
 • máme uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s.
 • minimalizujeme množství obalů, používáme obaly, které neobsahují nebezpečné látky
 • plníme požadavky stanovené NV č. 481/2012 Sb. v platném znění, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a tím i požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES)2011/65/ES (RoHS 2) a 2015/863/EU (RoHS 3)
 • plníme požadavky Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH

Snímače teploty do výbušného prostředí

Jako příslušenství nově nabízíme Zenerova bariéra ZbC2+. Jedná se o certifikované jiskrově bezpečné rozhraní.

Čtěte více
24. 1. 2023

Infotherma 2023

Mezinárodní veletrh, který je věnován vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.

Čtěte více
24. 1. 2023

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a do nového roku především pevné zdraví a pozitivní mysl.

Čtěte více
15. 12. 2022

Kombinované interiérové snímače

Stěžejními výrobky, kromě snímačů teploty, byly především kombinované interiérové snímače teploty, relativní vlhkosti a CO2.Tyto snímače jsme schopni nabídnout v konfiguraci, kdy měříme až 5 veličin.

Čtěte více
15. 11. 2022

Snímače CO2 do vzduchotechnických kanálů

Hlavní a zároveň velkou novinkou v našem sortimentu je snímač CO2 v provedení pro měření ve vzduchotechnických kanálech s označením KSC 520 a KSC 122.

Čtěte více
15. 11. 2022

Chillventa 2022

Chillventa 2022 Vážení obchodní přátelé, velmi rádi bychom Vás pozvali na Mezinárodní veletrh chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel CHILLVENTA 2022, který se uskuteční v termínu 11. – 13.10.2022 v Norimberku. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 5, na stánku 325.

Čtěte více
27. 9. 2022

Prověřené a spolehlivé snímače teploty

Rádi bychom Vám popsali, co se děje se snímači teploty těsně před tím, než jsou zabaleny a odeslány k Vám. Po výrobním procesu dostanou všechny snímače teploty štítek s vlastním unikátním identifikačním kódem a celou produkci vložíme do cyklovacích komor. V komorách snímače absolvují 7 až 10 teplotních cyklů od -10 °C až do 120 °C dle typu snímače. Tímto procesem simulujeme zatížení snímače v aplikaci - jedná se o tzv. proces zahoření (neboli stárnutí), za účelem odhalení kritických výrobních vad.

Čtěte více

Innotrans 2022

INNOTRANS 2022 Vážení obchodní přátelé a milovníci kolejových vozidel, po čtyřech letech se opět koná největší veletrh zaměřený na kolejová vozidla na světě, kterého se budeme účastnit i my. Najdete nás v hale 27, na stánku číslo 701.

Čtěte více

Snímače teploty do výbušného prostředí

Rozšířili jsme náš sortiment snímačů teploty do výbušného prostředí. Do výbušného prostředí nabízíme snímače teploty s hlavicí a kabelové snímače. U kabelových snímačů teploty nově naleznete příložný snímač teploty TR 141Ex.

Čtěte více
28. 2. 2022

Celozávodní dovolená 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám oznámili, že ve dnech 25. až 29. 7. 2022 bude společnost SENSIT s.r.o. uzavřena z důvodu celozávodní dovolené. Dále v týdnu od 1. do 5. 8. 2022 bude obchodní úsek fungovat v omezeném režimu.

Čtěte více
24. 8. 2022

Metrologie a kalibrace

Společnost SENSIT s.r.o. disponuje vlastní kalibrační laboratoří, ve které jsme schopni kalibrovat snímače teploty v rozsahu -40 °C až 600 °C. Naše měřidla jsou přímo navázány na etalony ČMI (Český metrologický institut).

Čtěte více
21. 3. 2022

Rail Business Days 2022

Rail Business Days 2022 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na přátelské setkání na veletrhu Rail Business Days 2022, který se uskuteční v termínu 7. - 9.6.2022 v Brně.

Čtěte více
2. 6. 2022

HANNOVER MESSE 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Mezinárodní strojírenský veletrh HANNOVER MESSE 2022, který se uskuteční v termínu 30.5. - 2.6.2022 v Hannoveru. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 11, na stánku č. B55.

Čtěte více

Fanda Haman

Ing. František „Fanda“ Haman, zakládající člen společnosti SENSIT, nás opustil.

Čtěte více
22. 5. 2022

AMPER 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali k tradičnímu přátelskému setkání na veletrhu AMPER 2022, který se uskuteční v termínu 17. - 20.5.2022 v Brně. Těšíme se na Vás v pavilonu V, na stánku č. 4.11.

Čtěte více
2. 5. 2022

Veletrhy 2022

Rok 2022 je již v plném proudu, a tak bychom Vás rádi informovali, na kterých veletrzích se v letošním roce můžeme potkat.

Čtěte více
7. 2. 2022

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám poděkovali za skvělou spolupráci v letošním roce a těšíme se, že v ní i nadále budeme pokračovat.

Čtěte více
14. 12. 2021

Konference Rail Business Days 2021

Konference RAIL BUSINESS DAYS 2021 -  V termínu od 22. do 24 listopadu jsme se účastnili konference Rail business days v Praze. Konference byla věnována kolejové dopravě, její budoucnosti, bezpečnosti a představily se hlavní plánované projekty.

Čtěte více
13. 12. 2021

24. konference Klimatizace a větrání 2021

V Praze proběhla 20. a 21. října 24. konference Klimatizace a větrání 2021, které jsme se účastnili jako partneři. Sledujeme nové trendy v oblasti klimatizací a vytápění.

Čtěte více
8. 11. 2021

Host Milano 2021

Vážení přátelé, po dlouhé odmlce bychom Vás velmi rádi pozvali na veletrh HOST Milano 2021.

Čtěte více
12. 10. 2021

KONTAKT

SENSIT s.r.o.

Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


+420 571 625 571

29bdde79-3882-47ec-a673-652e1a33252d

NEWSLETTER

Zasílání novinek a informací
o produktech na Váš email.

© Copyright 2022 společnost SENSIT s.r.o. | Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | +420 571 625 571 | 773b21e4-22ae-4caf-8ba2-813ecf05066c
Užití obsahu stránek je bez souhlasu autora zakázáno. Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.
...