extend your senses
KOS
Aplikace snímačů Sensit

Snímače teploty v aplikacích obnovitelných zdrojů energie


Jedním ze základních bodů energetické politiky Evropské unie je požadavek na maximální využívání alternativních (obnovitelných) zdrojů energie. Mezi obnovitelné zdroje energie můžeme zařadit energii vody, geotermální energii, spalování biomasy, energie větru, slunečního záření, anebo energii příboje. Snímače teploty jako součást regulačního systému zde zajišťují optimální využití„alternativní energie“ a spolehlivé hodnoty pro kvalitní regulaci.

Oblast standardních typů kabelových snímačů teploty vhodných pro jakoukoli aplikaci je zastoupena osvědčenými a kvalitními typy s možností modifikace délky a průměru pouzdra, jeho materiálu a zároveň modifikace délky kabelu. Jako příslušenství jsou k těmto typům vyráběny odpovídající nerezové jímky. Jejich charakteristickým znakem je universálnost, okamžité dodání a nízká cena.

Společnost Sensit s.r.o. reaguje na požadavky výrobců regulačních systémů, zabývá se vývojem a výrobou snímačů teplot tak, aby vyhovovaly zadaným aplikacím – měření teploty oleje v převodovkách větrných elektráren, měření teploty v odvodech spalin, měření teploty v geotermálních vrtech, měření teploty kolektoru aj.

Hlavní zákazníci společnosti Sensit s.r.o. jsou výrobci zařízení a zároveň instalační firmy, které jsou podporovány prodejními sklady našich obchodních zástupců v rámci celé ČR, Slovenska a ostatních zemí nejen v EU.

Snímače teploty pro solární aplikace

 Snímač teploty umístěný na kolektoru (ve zdroji tepla) spolu s čidlem teploty v akumulační nádrži popř. bojleru nebo bazénu, vysílá signál, kdy nastává fáze akumulace tepla a kdy fáze topení (kdy má smysl topit a kdy má smysl předávat teplo)

Kabelové sním. s jímkou
Kabelové sním. s jímkou
Kabelové sním. s jímkou
TG 8, TG 68, TR 160
TG 8, TG 68, TR 160
TG 8, TG 68, TR 160

Extrémně vysoká teplota kolektoru může poškodit samotný kolektor a přehřátí ostatních komponentů. Naopak je nutné sledovat i teplotu minimální, kdy v zimních měsících snímač teploty upozorní na pokles teploty v kolektorech pod minimální mez, dojde k sepnutí čerpadla a kolektory se dohřejí akumulovaným teplem v nádrži. 

Snímače teploty pro tepelná čerpadla

Snímač teploty je důležitou součástí kvalitního regulátoru, s jehož pomocí je ovládáno oběhové čerpadlo v závislosti na rozdílu teplot média ve zdroji a vody v akumulačních nádržích. Snímač teploty tak udává signál, kdy začíná regulace pracovat a zároveň dává požadavek na vypnutí čerpadla v případě vyrovnání teplot. Vždy jsou spolehlivými indikátory měření teploty zajišťující rychlou odezvu na teplotní změny okolí, a to v případě ekvitermní regulace, která v závislosti na venkovní teplotě upravuje teplotu topné vody vstupující do topného systému a dále spolehlivě indikují teplotu na vstupu i výstupu media.

TG 4, TG 68, TGLD
TG 4, TG 68, TGLD
TG 4, TG 68, TGLD

V rámci spolupráce s výrobci TČ se aktivně zabýváme problémem „měření teploty v okolí 0 °C“. Námi vyráběné snímače jsou tak upravovány pro tyto aplikace ve speciálních cyklovacích komorách.

Snímače teploty pro aplikace spalování biomasy a v aplikacích větrných elektráren

Snímače teploty SENSIT jako součást regulačních systémů, ať už ve standardním pro- vedení, nebo v zakázkové výrobě dle specifikace zákazníka.

Pro monitorování základních parametrů oleje v převodovkách, jako je i teplota, jsou používány snímače teploty Sensit, které jsou vyráběny na základě specifikace zákazníka. Ve spolupráci s technickým oddělením společnosti Sensit tak vznikne zakázkový snímač teploty, který je vyrobený technologií garantující provoz v nízkých teplotách a se zvýšenou odolností proti vibracím. Stejně důležité je pak nastavení teploty po krátké odstávce nebo během najíždění elektrárny.

Příložné snímače
Příložné snímače
Příložné snímače
Snímače kouřových plynů a spalin
Snímače kouřových plynů a spalin
Snímače kouřových plynů a spalin
TR 085
TR 085
TR 085

Kompletní ekvitermní regulace

Alternativní zdroje jsou dnes využívány především v různých vzájemných kombinacích. Cílem je optimální a bezporuchové řízení vytápění, ohřevu vody, zajistit optimalizaci nabíjení a vybíjení akumulačních nádrží s ohledem na provoz kotle. Venkovní snímač teploty musí být umístěn vždy na nejchladnější zdi budovy. Svou konstrukcí plně vyhovují snímače řady S110.K regulaci teploty vratné vody lze využít příložné snímače teploty řady S150 popř. přímoponorné snímače řady TRxx.

Sensit s.r.o. spolupracuje, jak v oblasti výroby a dodání, tak v oblasti vývoje a praktického použití s předními českými výrobci regulačních systémů.

Vratná voda
Vratná voda
Vratná voda
Venkovní snímač
Venkovní snímač
Venkovní snímač
Sada ESRAK
Sada ESRAK
Sada ESRAK

Snímače teploty pro geotermální vrty

Jednobodová popř. vícebodová měření se vždy aplikují na základě požadavků zákazníka, a to s ohledem na specifika daného vrtu.

Zpravidla bývají osazeny čidly DS18B20, kdy jejich digitální výstup je dále zpraco- váván nebo v případě přesnějších měření můžeme doporučit jako snímací prvek čidlo TSic (jednobodové měření), které má menší toleranční pole.

Přívodní kabely jsou odolné okolním vlivům a mohou dosahovat několika desítek metrů.

Nové Bezdrátové rádiové snímače

Představujeme Vám naši novinku – Bezdrátové rádiové snímače.

Čtěte více
30. 3. 2023

Sensit na Rail Technology Roadshow

Jsme rádi, že díky našemu partnerovi - Carlton Thermal Systems Ltd – můžeme být součástí Rail Technology Roadshow.

Čtěte více
13. 3. 2023

Pozvání na veletrh AMPER 2023

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali k tradičnímu přátelskému setkání na veletrhu AMPER 2023, který se uskuteční v termínu 21. - 23. 3. 2023 na výstavišti v Brně.

Čtěte více

Snímače teploty do výbušného prostředí

Jako příslušenství nově nabízíme Zenerova bariéra ZbC2+. Jedná se o certifikované jiskrově bezpečné rozhraní.

Čtěte více
24. 1. 2023

Infotherma 2023

Mezinárodní veletrh, který je věnován vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.

Čtěte více
24. 1. 2023

České korunovační klenoty

Výstava českých korunovačních klenotů Jsme patřičně hrdi, že naše snímače teploty v kombinaci s přístroji od společnosti COMET SYSTEM, s.r.o. měřily teplotu při vystavení českých korunovačních klenotů.

Čtěte více
2. 3. 2023

Veletrhy 2023

Vážení obchodní přátelé, rok 2023 je již v plném proudu, a tak bychom Vás rádi informovali, na kterých veletrzích se v letošním roce můžeme potkat.

Čtěte více

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023

Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce a do nového roku především pevné zdraví a pozitivní mysl.

Čtěte více
15. 12. 2022

Kombinované interiérové snímače

Stěžejními výrobky, kromě snímačů teploty, byly především kombinované interiérové snímače teploty, relativní vlhkosti a CO2.Tyto snímače jsme schopni nabídnout v konfiguraci, kdy měříme až 5 veličin.

Čtěte více
15. 11. 2022

Snímače CO2 do vzduchotechnických kanálů

Hlavní a zároveň velkou novinkou v našem sortimentu je snímač CO2 v provedení pro měření ve vzduchotechnických kanálech s označením KSC 520 a KSC 122.

Čtěte více
15. 11. 2022

Chillventa 2022

Chillventa 2022 Vážení obchodní přátelé, velmi rádi bychom Vás pozvali na Mezinárodní veletrh chlazení, klimatizace a tepelných čerpadel CHILLVENTA 2022, který se uskuteční v termínu 11. – 13.10.2022 v Norimberku. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 5, na stánku 325.

Čtěte více
27. 9. 2022

Prověřené a spolehlivé snímače teploty

Rádi bychom Vám popsali, co se děje se snímači teploty těsně před tím, než jsou zabaleny a odeslány k Vám. Po výrobním procesu dostanou všechny snímače teploty štítek s vlastním unikátním identifikačním kódem a celou produkci vložíme do cyklovacích komor. V komorách snímače absolvují 7 až 10 teplotních cyklů od -10 °C až do 120 °C dle typu snímače. Tímto procesem simulujeme zatížení snímače v aplikaci - jedná se o tzv. proces zahoření (neboli stárnutí), za účelem odhalení kritických výrobních vad.

Čtěte více

Innotrans 2022

INNOTRANS 2022 Vážení obchodní přátelé a milovníci kolejových vozidel, po čtyřech letech se opět koná největší veletrh zaměřený na kolejová vozidla na světě, kterého se budeme účastnit i my. Najdete nás v hale 27, na stánku číslo 701.

Čtěte více

Snímače teploty do výbušného prostředí

Rozšířili jsme náš sortiment snímačů teploty do výbušného prostředí. Do výbušného prostředí nabízíme snímače teploty s hlavicí a kabelové snímače. U kabelových snímačů teploty nově naleznete příložný snímač teploty TR 141Ex.

Čtěte více
28. 2. 2022

Celozávodní dovolená 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vám oznámili, že ve dnech 25. až 29. 7. 2022 bude společnost SENSIT s.r.o. uzavřena z důvodu celozávodní dovolené. Dále v týdnu od 1. do 5. 8. 2022 bude obchodní úsek fungovat v omezeném režimu.

Čtěte více
24. 8. 2022

Metrologie a kalibrace

Společnost SENSIT s.r.o. disponuje vlastní kalibrační laboratoří, ve které jsme schopni kalibrovat snímače teploty v rozsahu -40 °C až 600 °C. Naše měřidla jsou přímo navázány na etalony ČMI (Český metrologický institut).

Čtěte více
21. 3. 2022

Rail Business Days 2022

Rail Business Days 2022 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na přátelské setkání na veletrhu Rail Business Days 2022, který se uskuteční v termínu 7. - 9.6.2022 v Brně.

Čtěte více
2. 6. 2022

HANNOVER MESSE 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali na Mezinárodní strojírenský veletrh HANNOVER MESSE 2022, který se uskuteční v termínu 30.5. - 2.6.2022 v Hannoveru. Na Vaši návštěvu se budeme těšit v hale 11, na stánku č. B55.

Čtěte více

Fanda Haman

Ing. František „Fanda“ Haman, zakládající člen společnosti SENSIT, nás opustil.

Čtěte více
22. 5. 2022

AMPER 2022

Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás pozvali k tradičnímu přátelskému setkání na veletrhu AMPER 2022, který se uskuteční v termínu 17. - 20.5.2022 v Brně. Těšíme se na Vás v pavilonu V, na stánku č. 4.11.

Čtěte více
2. 5. 2022

KONTAKT

SENSIT s.r.o.

Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


+420 571 625 571

d0602323-6a51-4c33-a757-2c8c192f383b

NEWSLETTER

Zasílání novinek a informací
o produktech na Váš email.

© Copyright 2022 společnost SENSIT s.r.o. | Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | +420 571 625 571 | df8adbf7-bca0-4d68-a98a-65871ffb5ab1
Užití obsahu stránek je bez souhlasu autora zakázáno. Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.
...