extend your senses
KOS
Zenerova bariéra ZbC2+

Zenerova bariéra ZbC2+

Zenerova bariéra ZbC2+
Na dotaz

BBB

--%>


Zenerova bariéra ZbC2+
 obsahuje ve společném pouzdře dvě stejné bariéry se zpětnou diodou a je určena pro montáž na DIN lištu v prostředí bez nebezpečí výbuchu. 

Pro připojení vodičů slouží pevné šroubovací svorkovnice. Svorky HAZ pro připojení přístroje umístěného v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou označeny modře. Zařízení umístěná v prostředí bez nebezpečí výbuchu se připojí na svorky SAFE.

Základní podmínkou bezchybné funkce Zenerovy bariéry je spolehlivé uzemnění. Součástí pouzdra je zemnící kontakt. Nezbytné je dodatečné uzemnění jedním nebo více vodiči o celkovém průřezu minimálně 4 mm2 (svorky 9,10,11,12,13,14,15,16).

  • Zenerova bariéra je certifikovaným jiskrově bezpečným rozhraním. Slouží k připojení certifikovaného jiskrově bezpečného přístroje umístěného v prostředí s nebezpečím výbuchu k necertifikovanému zařízení, které je v prostředí bez nebezpečí výbuchu.
  • Zenerova bariéra omezuje množství energie přenášené do prostředí snebezpečím výbuchu na úroveň, která není schopna zapálit výbušnou atmosféru. Její vlastnosti jsou definovány jiskrově bezpečnostními parametry:

Uo .. maximální napětí na svorkách „HAZ“ naprázdno
Io ... maximální proud, který může být odebírán ze svorek „HAZ“

Jiskrově bezpečný přístroj v prostředí s nebezpečím výbuchu a Zenerova bariéra v prostředí bez nebezpečí výbuchu musí být v souladu. Musí platit, že jiskrově bezpečné parametry Uo a Io Zenerovy bariéry musí být menší než hodnoty Ui a Ii přístroje (Ui a Ii jsou maximální hodnoty napětí a proudu, které mohou být dle certifikátu přivedeny na svorky přístroje).

INSTALACE

Jiskrově bezpečný systém tvoří:
- jiskrově bezpečný přístroj v prostředí s nebezpečím výbuchu - měřící (řídicí) systém v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- Zenerova bariéra v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- propojovací vodiče 

 


Technické parametry

Typ bariéry a provedení

pro kladné plovoucí signály se zpětnou diodou

dvě stejné Zenerovy bariéry ZB1 a ZB2 ve společném pouzdře
Elektrická specifikace

Nominální odpor Ro
310 Ω
Jmenovitá hodnota pojistky
40 mA
Sériový odpor
Rs1 = max. 355 Ω mezi svorkami 1,5 a svorkami 3,7

Rs2 = max. 42 Ω mezi svorkami 2,6 a svorkami 4,8
Úbytek napětí na zpětné diodě
Ud = max. 0,8V
Pracovní napětí (svorky SAFE)
max, 26 V při svodovém proudu menším než 10 u
Údaje pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (podrobně viz certifikát)

Shoda se směrnicí
2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)
Shoda s normou
ČSN EN IEC 60079-0:2018

ČSN EN 60079-11:2012
Certifikát o přezkoušení typu
FTZÚ 22 ATEX 0018X
Identifikační označení
ll (3)G [Ex ic Gc] llC
Napětí Uo
29,4 V
Proud Io
96 mA
Sériový odpor Ro
min. 306 Ω
Kapacita Co + indukčnost Lo
120 nF + 2 mH, nebo 60 nF + 4 mH
Maximální napětí na svorkách SAFE
Um = 250V
Zvláštní podmínka použití (symbol „X“)
správné uzemnění dle ČSN EN 60079-11:2012
Rozsah provozní teploty
-20 až +60 °C
Rozměry
22,5 x 114 x 100 mm
Hmotnost
125 g

Rozměrový náčrt

Schéma zapojení

Modifikace

Soubory ke stažení

1
 
2
 
3
*
 
4
*

KONTAKT

SENSIT s.r.o.

Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


+420 571 625 571

bc63dec5-cc98-4750-b3db-05b6d85102da

NEWSLETTER

Zasílání novinek a informací
o produktech na Váš email.

© Copyright 2022 společnost SENSIT s.r.o. | Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | +420 571 625 571 | f14046ad-dfa4-423f-a74c-a166210985eb
Užití obsahu stránek je bez souhlasu autora zakázáno. Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.
...