extend your senses
KOS
Snímače zaplavení SHV1
(snímače hladiny)

Snímače zaplavení SHV1
(snímače hladiny)

Snímače zaplavení SHV1
(snímače hladiny)

KONFIGURÁTOR

NAKONFIGURUJ A POPTEJ

22467
__KOUPIT__
__NABIDKA__
__JINY DOTAZ__

BBB

--%>

Snímače zaplavení (snímače hladiny) jsou tvořeny kovovým snímacími elektrodami a plastovou hlavicí, ve které je umístěna vyhodnocovací elektronika. Připojení napájecího napětí 24 VDC nebo 24 VAC a zároveň klidový stav na výstupu relé nebo tranzistoru je indikován zelenou LED diodou. Poruchový stav (vytvoření vodivého spojení mezi elektrodami) je signalizováno červenou LED diodou uvnitř krabičky a změnou stavu výstupního tranzistoru anebo kontaktu relé. Volba výstupu relé se provádí umístění zkratovací propojky (jumperu) na DPS. Všechny kovové části jsou z nerez oceli DIN 1.4301, základní délka snímacích elektrod je 50 mm. Přívodní kabely jsou ke svorkovnici připojovány přes vývodky, které jsou součásti plastové hlavice. Základním materiálem hlavice je POLYAMID.

Snímače zaplavení (snímače hladiny) pracují na principu rozdílné vodivosti (konduktivity) vzduchu a vody. Voda vlivem rozpuštěných minerálních a organických látek se stává do určité míry vodivou. V běžných podmínkách (dešťová voda) má vodivost od 5 mS/m směrem k vyšším hodnotám. Od této hodnoty je nastavena s rezervou (méně než 1 mS/m) i citlivost vlastního snímače zaplavení (snímače hladiny). Při spojení elektrod vodivým médiem prochází obvodem proud (řádově µA), ten detekuje vyhodnocovací elektronika, tímto dochází k signalizaci stavu červenou LED diodou, aktivací výstupního tranzistoru (otevřený kolektor) anebo sepnutí rozepnutí kontaktů relé.

Snímače zaplavení (snímače hladiny) jsou určeny k signalizaci poruchových stavů souvisejících s únikem vody v průmyslových provozech, ale i ale i místnostech, kancelářích, případně ve výrobních halách v rozsahu od 0 do 80 °C. Snímače zaplavení (snímače hladiny) vyhovují stupni ochrany IP 65 podle ČSN EN 60 529, v platném znění a splňují podmínky pro provoz v běžném, chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní odolnost hlavice a chemickou odolnost pouzdra a hlavice snímače.

Možné aplikace:

  • vypínání čerpadla po dosažení potřebné hladiny
  • zatopení objektů spodní vodou, záplavami, kanalizací
  • zatopení sběracích jímek, sepnutí čerpadla po dosažení hladiny
  • signalizace únik vody z pračky, boileru, darlingu apod.
  • zatopení místnosti při různých poruchách zařízení - porušený napouštěcí přívod na WC, přetečená vana, umyvadlo
  • sledování kondenzátu ve vzduchotechnickém kanálu  

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

  • Výrobce vydává EU prohlášení o shodě
.

Technické parametry

Typ snímače SHV1 OUT R SHV1 OUT C
Napájecí napětí 15 až 30 V DC/V AC pro výstup relé; doporučené 24 V DC/V AC 12 až 30 V DC/V AC pro výstup otevřený kolektor; doporučené 24 V DC/V AC
Teplotní rozsah použití v okolí hlavice 0 až 80°C
snímací elektrody maximálně do 100 °C
Výstupní signál reléový výstup výstupní svorka typu otevřený kolektor
Max. odběr bez zatížení cca. 15 mA
Max. odběr se zatížením cca. 35 mA
Max. spínaný proud 6 A
Spínané napětí do 24 V DC/V AC
Signalizace LED červená – alarmový stav
LED zelená – zařízení v provozu, alarmový stav neaktivní
Citlivost spínání funkce alarmu aktivní při konduktivitě kapaliny od 1 m S/m-1
Izolační odpor mezi elektrodami ≥ 500 VDC (mezi elektrodami nepřipojenými do PCB)
Krytí hlavice IP65 dle ČSN EN 60529, v platném znění
Materiál hlavice POLYAMID
Materiál elektrod nerezová ocel třídy DIN 1.4301
Rozměry hlavice 90 x 63 x 34 mm
včetně elektrod 141 x 63 x 34 mm
Hmotnost 125 g

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Rozměrový náčrt

Schéma zapojení

Modifikace

Soubory ke stažení

L01.03cz.pdf L01.03cz.pdf

KONTAKT

SENSIT s.r.o.

Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm


+420 571 625 571

e596ad19-9893-48b8-92b0-e37cfb41e810

NEWSLETTER

Zasílání novinek a informací
o produktech na Váš email.

© Copyright 2022 společnost SENSIT s.r.o. | Školní 2610, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm | +420 571 625 571 | 8fd19f5e-b059-4f0f-a2a8-6bc5e2696860
Užití obsahu stránek je bez souhlasu autora zakázáno. Realizace FlexiSystems s.r.o.: e-learning, tvorba webových stránek, redakční systém.
...