extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania
Popis a použití

Řada TG8Ex
zóna II

Snímače teploty řady TG8Ex jsou konstruovány tak, aby vyhověly požadavkům normy ČSN EN 60079-0:2013+A11:2014, ČSN EN 60079-7:2016 a ČSN EN 60079-31:2014 v platném znění. Snímače označené na typovém štítku II3G Ex ec IIC T6...T2 Gc a II3D Ex tc IIIC T60°C...230 °C je možné použít v prostorech s nebezpečím výbuchu - skupina zařízení II, zóna 2 a zóna 22. Snímače pracují na principu definované závislosti změny vlastnosti čidla na změně teploty. Nejsou schopny vytvářet jiskry, oblouky nebo vysoké povrchové teploty. Teplotní rozsah použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je omezen dle izolace použitého kabelu a konkrétně specifikován v návodu na použití a stanovený rozsah měření nesmí být ani krátkodobě překročen. Snímače vyhovují dle ČSN EN 60529 stupni ochrany IP 65 pro provedení s kabelem s PTFE (teflonovou) izolací a IP 67 pro ostatní přívodní kabely. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí, způsob použití musí být volen s ohledem na teplotní a chemickou odolnost pouzdra a přívodního kabelu.

  • Řada TG8Ex – V kombinaci s jímkou JTG8 nebo středovým držákem, dodávaných jako příslušenství, je možné snímače použít pro měření teploty plynných a kapalných látek v potrubích nebo klimatizačních kanálech anebo samostatně pro měření teploty pevných látek.

PROHLÁŠENÍ, CERTIFIKACE, KALIBRACE

  • Výrobce vydává EU Prohlášení o shodě. Prohlášení je vydáno na základě následujících certifikátů, vydaných Fyzikálně technickým zkušebním ústavem Ostrava - Radvanice: - TG8Ex   Dodatek č. 2 k certifikátu č. FTZÚ 07 ATEX 0142X
  • Kalibrace – Veškerá produkce prochází výstupní metrologickou kontrolou, která se provádí porovnáním s etalony nebo s pracovními měřidly. Návaznost etalonů a pracovních měřidel je zajištěna ve smyslu §5 zákona č.505/1990 o metrologii. Výrobce nabízí možnost dodávat snímače kalibrované v laboratoři SENSIT s.r.o. (dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025) nebo v AKL.

  • Technické parametry
  • Schéma zapojení
  • Rozměrový náčrt
  • Přiložené soubory
Snímač TG8Ex
Standardní typy čidel všechny typy
(Pt 100, Pt 1000, Ni 1000, Ni 10000,Ni 2226=T1, NTC, PTC, KTY, TSiC, DALLAS, termočlánek K, termočlánek J, termočlánek T a jiné)
Měřící rozsah Y -- T2: -40 ≤ Ta ≤ 230 °C kabel PTFE(teflon)
T3: -30 ≤ Ta ≤ 180 °C kabel SILIKON
T5: -20 ≤ Ta ≤ 95 °C kabel PVC do 205 °C
T6: - 20≤ Ta≤ 70 °C kabel PVC
Doporučený/maximální ss měřící proud 1 mA/ 3 mA pro snímače s čidlem Pt 100
0,5 mA / 1,5 mA pro snímače s čidlem Pt 500
0,3 mA/ 1 mA pro ostatní snímače
Doporučený/maximální ss příkon čidla 0,05 mW/ 1 mW pro snímače s čidlem NTC 20Ω
Třída přesnosti Ni čidla: tř. B,Δt = ± (0,4 + 0,007|t|), pro t≥ 0;Δt = ± (0,4 + 0,028|t|), pro t≤ 0 ve °C;
Pt čidla: tř. B dke ČSN EN 60751,Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
NTC 20 kΩ: ± 1 °C pro rozsah 0 °C až 70 °C
Zapojení snímačů 2vodičové, 3vodičové, 4vodičové
Izolační odpor min. 200 MΩ při 500 V DC, při teplotě 15 °C až 35 °C, maximální relativní vlhkost 80 %
Elektrická pevnost ATEX
1 000 V DC po dobu 1 s, při teplotě 15 °C až 35 °C,
maximální relativní vlhkost 80 % dle normy ČSN EN 60079-15 v platném znění
Stupeň krytí IP 67 pro kabely s PVC a silikonovou izolací
IP 65 pro kabely s PTFE (teflonovou) izolací
- dle ČSN EN 60529
Typy přívodních kabelů a jejich teplotní oddolnost -50 až 200 °C MCBE-AFEP, 2 x 0,34 a 4 x 0,22 mm2 izolace silikon
-40 až 105 °C FLRYWYW, 2 x 035 a 4 x 0,35 mm2, izolace PVC do 105 °C
-30 až 80 °C LiYCY 0 x 0,34 mm2, izolace PVC
-50 až 260 °C PTFE
Hmotnost kabelu dle délky a typu kabelu, min. 0,15 kg


DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Řada TG8Ex
Délka stonku 40 až 400 mm
Průměr stonku 5,7 mm, 6 mm, 7 až 10 mm, 12 mm
Materiál stonku nerezová ocel DIN 1.4301, DIN 1.4571, DIN 1.4404
Doba odezvy (v proudící vodě 0,2 m.s-1)
τ0,5 ≤ 5 s, τ0,9 ≤ 12 s pro průměr 5,7 mm
τ0,5 < 9 s, τ0,9 ≤ 20 s pro průměr 6 mm
τ0,5 < 14 s, τ0,9 ≤ 35 s pro průměr 7 až 8 mm
τ0,5 < 25 s, τ0,9 ≤ 60 s pro průměr 9 až 10 mm
τ0,5 < 35 s, τ0,9 ≤ 80 spro průměr 12 mm


Pozn.:
Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

Katalogový list - SNÍMAČE TEPLOTY ATEX
Katalogový list - SNÍMAČE TEPLOTY ATEXKatalogový list - SNÍMAČE TEPLOTY ATEX
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Zpět na kategorii
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace