extend Your senses
sitemap
cz en Lithuania
A selected group of goods  Products »

TEMERATURE SENSORS WITH CORRECTION OF THE REQUESTED VALUE SAU 1500

Description and application

TEMERATURE SENSORS WITH CORRECTION OF THE REQUESTED VALUE SAU 1500

The SAU 1500 control modules are intended to measure air temperature in water protected rooms. In addition to measuring temperature they enable to correct the requested value. These sensors are encapsulated in a plastic case, in which the temperature sensing element and a potentiometer are situated. Based on the measured temperature information an adjustment in the control system can be done, resulting in temperature increase or decrease.

Both control module types are enclosed in TANGO boxes made by ABB elektro, and as such they are a suitable supplement to wall switches, sockets, sensors and further elements of this series.

The sensors are designed to be operated in a chemically non-aggressive environment.

DECLARATION, CERTIFICATION, CALIBRATION

  • Manufacturer provides EU Declaration of Conformity.
  • Calibration – The final metrological inspection – comparison with standards or working instruments – is carried out for all the products. Continuity of the standards and working measuring instruments is ensured within the meaning of the Section 5 of Act no.505/1990 on metrology. The manufacturer offers a possibility to supply the sensors calibrated in SENSIT s.r.o.’s laboratory (according to requirements of the EN ISO/IEC 17025 standard) or in an Accredited laboratory.  

 


  • Technické parametry
  • Wiring diagram
  • Dimensional draft
  • Přiložené soubory
SAU 1500
Typ čidla Ni 1000/5000, Ni 1000/6180, Pt 1000
Třída přesnosti Ni čidla: tř. B, Δt = ± (0,4+0,007t), pro t ≥ 0; Δt = ± (0,4 + 0,028|t|) pro t≤ 0 ve °C
Pt čidla: tř. B dle ČSN EN 60751, Δt = ± (0,3 + 0,005|t|) ve °C
Maximální ss měřící proud Pt 1000, Ni 1000 - 1 mA
Korekční potenciometr 0 až 10 Ω 0 až 25 Ω 0 až 50 Ω
Rozsah korekce Ni 1000/5000 0 až 2,2 °C 0 až 5,5 °C 0 až 11 °C
Ni 1000/6180 0 až 1,8 °C 0 až 4,5 °C 0 až 10 °C
Pt 1000/3850 0 až 2,6 °C 0 až 6,5 °C 0 až 13 °C
Zapojení snímačů dle schéma zapojení
Doba odezvy τ0,5 < 15 s (v proudícím vzduchu 1m.s -1)
Typ svorkovnice MEB 02001 - průřez vodičů 0,35 až 1,5 mm2
Stupeň krytí IP 30 dle ČSN EN 60529
Měřící rozsah -30 až 70 °C
Rozměry krabičky 81 x 81 x 28 mm
Materiál krabičky ABS
Pracovní podmínky teplota okolí : -30 až 70 °C
relativní vlhkost : max. 85% (při teplotě okolí 25 °C)
atmosferický tlak : 87 až 107 kPa
Hmotnost cca 0,15 kg

Pozn.: Změny technických parametrů jsou vyhrazeny bez upozornění. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku, může docházet i k malým změnám v prodávaných výrobcích a jejich vlastnostech. Pro aktuální informace vždy, prosím, kontaktujte prodejce.

TEMERATURE SENSORS WITH CORRECTION OF THE REQUE
TEMERATURE SENSORS WITH CORRECTION OF THE REQUETEMERATURE SENSORS WITH CORRECTION OF THE REQUE
Schéma zapojení
Rozměrový náčrt

Back to category